SPECIALIZOVANÁ FIRMA NA PROVÁDĚNÍ:izolací plochých střešních plášťů; skládek úložišť TKO;
izolací proti vodě, ropným látkám, vybraným chemickým látkám
tisk stránky ulož do oblíbených

 


O společnosti

Firma IZOLPLAST - Zlín spol. s r.o., vznikla v roce 1991 jako nová, ryze soukromá společnost se zaměřením své činnosti na oblasti stavebních a speciálních izolací.

IZOLPLAST Jejími zakladateli a majiteli jsou lidé, kteří spojili odborné, praktické a teoretické zkušenosti v oblasti izolací staveb. Firma od počátku nabízí komplexní servis služeb od návrhu izolací, znaleckých a expertizních posudků až po dodávky a montáže na stavbách, které zajišťuje vlastními pracovníky. Toto spojení poskytuje dokonalou interaktivní vazbu firmě s možností vyhodnocení a poté výběr nejvhodnějších technologií a materiálů v oblasti izolací pro úplnou spokojenost zákazníka.

Firma si klade od prvopočátku důraz na kvalitní řemeslné provedení, které zajišťuje disciplínou a stabilním kádrem svých zaměstnanců.

Od roku 1991 se postupně zvyšuje poptávka po službách společnosti a firma se stává významným regionálním ale i republikovým dodavatelem izolací s 50 mil. ročním obratem.

Firma je dodavatelem jak pro přímé investory, tak i významné stavební firmy, jako např. Metrostav Praha, PSG Zlín, Pozemní stavby, Škoda Mladá Boleslav, Vodní stavby, Okresní a Městské úřady, PBH, atd.

IZOLPLAST Firma IZOLPLAST - Zlín spol. s r.o., jako odborná firma pro dodávky izolací je i odborným garantem a poradcem pro problematiku izolací. Spolupracujeme s projekčními firmami při přípravě a zpracování jednotlivých projektů a jsme také zpracovatelem projektové dokumentace izolací pro jednotlivá stavební díla. Speciální oblast projektové činnosti tvoří projekty tepelné ochrany budov a staveb s ohledem na úsporu paliv a tepelné energie. Firma úzce spolupracuje prostřednictvím svého zástupce s Českou energetickou agenturou na přípravě a řešení jednotlivých projektů.

Referenční stavby

Základní škola Zlín - 16.ZŠ ( 5.000 m²) - rekonstrukce střešních plášťů včetně zateplení, dvouplášťová konstrukce, zateplení, izolace Fatrafol 810.

Automobilka Škoda Mladá Boleslav (20.000 m²) - nový střešní plášť na objektu haly M 14, jednoplášťová konstrukce na trapézovém plechu, tepelná izolace Rockwool, hydroizolace Sikaplan 15 G.

Kaufland Havířov (7.000 m²) - nový střešní plášť včetně zateplení, jednoplášťová konstrukce na trapézovém plechu, tepelná izolace Rockwool, hydroizolace Sikaplan 15 G.

Nová Mosilana Brno (20. 000 m²) - izolace spodní stavby proti radonu a vodě, hydroizolace folie HDPE.

Skládka nebezpečných odpadů Březová (15.000 m²) - foliové těsnění HDPE skládky včetně izolací jímek a provedení rozstřiků.

Střední průmyslová škola Zlín (5.000 m²) - rekonstrukce střešního pláště a nadstavba s provedením nového střešního pláště, jednoplášťová konstrukce na trapézovém plechu, tepelná izolace Rockwool, hydroizolace Sikaplan 15 G.

Další stavby viz reference na našich stránkách.


  • Dodávky a montáže hydroizolací střešních plášťů včetně zateplení; Dodávky zelených střech; Generální opravy
  • Izolace staveb proti zemní vlhkosti a tlakové vodě; Speciální izolace proti radonu, ropným a chemickým látkám
  • Izolace jímek, nádrží, úložišť tankerů, skládek komunálních, zvláštních, průmyslových a nebezpečných odpadů
  • Expertizní a poradenská činnost; Dodávky staveb na klíč; Prodej tepelněizolačních a hydroizolačních materiálů

IZOLPLAST - Zlín spol. s r.o., 760 01 Zlín, Prštné - Náves 71, Česká republika,  izolplast@izolplast.cz

     Webdesign by Flash-I-Net © 2007